Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Yarafood in Enschede

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.