PRIVACY VERKLARING

Yara Food B.V.
Twekkeler Es 30
7547 SM Enschede
KvK nr.: 70434840
Tel.nr.: 0534309771

Inleiding

In deze verklaring willen we u graag informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in ons bedrijf. We streven naar een rechtmatige en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt bewaakt door onze privacy officer. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die richten aan deze persoon via email: info@yarafood.nl .

Welke gegevens worden verwerkt?

NAW-gegevens
Aankoopgeschiedenis
Financiële gegevens
Camerabeelden (Pand Yara Food)
Identiteitsbewijs (contante betalingen)

Grondslag en doel verwerking persoonsgegevens

Als u klant gaat worden vragen we NAW-gegevens bij u op om u op te nemen in ons klantbestand met het doel uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (koop/verkoop). We vragen uw toestemming hiervoor. De toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Vanaf het moment van de intrekking verwerken we geen persoonsgegevens meer. Bij het aanmelden kunt u toestemming geven aan ons om de opgegeven gegevens te gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Gegevens die we verzamelen en verwerken rondom uw aankopen worden alleen verstrekt aan de boekhouder in verband met de wettelijk verplichte btw-aangifte.

Financiële gegevens worden verwerkt om betalingen te kunnen bijhouden. De gegevens worden alleen na het negeren van de aanmaning doorgegeven aan onze incasso specialist. Dit is noodzakelijk om de betalingsverplichting te waarborgen die uit de overeenkomst voortvloeit.

Als u ons pand bezoekt worden er camerabeelden gemaakt om onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. We hebben een gerechtvaardigd belang dit te doen uit oogpunt van de veiligheid van onze eigendommen, klanten en ons personeel. Deze gegevens worden na 14 dagen verwijderd.

Bij klanten die contante betalingen doen zijn wij wettelijk verplicht een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren in onze administratie. Uiteraard zullen we waarborgen dat hier geen misbruik van gemaakt kan worden.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden). Tenzij dat wettelijk verplicht is of het noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft via de aanmelding als nieuwe klant zullen bewaard worden zolang dit nodig is voor de doeleinden genoemd in deze verklaring. Gegevens van klanten die een account aanmaken en geen aankopen doen worden na 3 maanden verwijderd. Gegevens die we op grond van de wet moeten bewaren worden gedurende de fiscale bewaartermijn opgeslagen.

Uw rechten en plichten

Dit zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

  • het recht op informatie over de verwerkingen;
  • het recht op inzage in zijn gegevens;
  • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
  • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
  • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
  • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Indien u gebruik wilt maken van één van deze rechten kunt u contact opnemen met onze privacy officer.

 

Beveiliging van de gegevens

Yara Food heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (koop-verkoop) en voor een optimale website bij te houden die past bij het surfgedrag van de bezoekers.