Algemene voorwaarden

Alle gebruikte merknamen en/ of handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke houders. Dit geldt evenzeer voor getoonde (afbeeldingen van) producten.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

General terms and conditions can be downloaded here.